Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Bendrosios rekomendacijos meškeriotojams, žvejojantiems Merkio upėje

 1. Primename, kad Merkio upė yra paskelbta ichtiologiniu draustiniu, kuris priklauso Europos ekologiniam tinklui „Natura 2000“ – Europos Bendrijos svarbos saugomų teritorijų bendrajam tinklui. 

 2. Siekiant išsaugoti Merkio upės lašišinių žuvų populiacijas, rekomenduojame ir prašome kuo daugiau pagautų žuvų paleisti atgal į upę. Taip pasielgdami, Jūs turėsite galimybę pagauti šią žuvį dar ne vieną kartą bei leisite ja pasidžiaugti kitiems žvejams. Žvejokite ir propaguokite žūklę, sugaunant ir paleidžiant žuvis!

 3. Numatomas paleisti žuvis stenkitės imti tik šlapiomis rankomis. Sausos žmogaus rankos gali pažeisti žuvų gleivinę / odą. Tai ne tik sukelia žuvims papildomą stresą, bet ir sudaro sąlygas pavojingų bakterijų ar grybelių, kurių esama vandenyje, patekimui į žuvų organizmą. Šios bakterijos mums net nėra pastebimos, tačiau žuvims jos gali sukelti mirtiną pavojų. Taip pat žmogaus šiltos rankos sukelia terminį stresą žuvims, t. y. nudegina jų gleivinę / odą dėl didelio žmogaus ir šaltakraujų žuvų terperatūrinio skirtumo.

 4. Jeigu žvejyboje naudojate graibštelį, pageidautina, kad jo tinkliukas neturėtų mazgų, kurie kenkia žuvų gleivinei / odai.

 5. Prašome atsakingai elgtis žvejojant Merkio upėje ir nepamiršti, kad limituotos (licencinės) žvejybos sąlygų laikymasis gali veiksmingai prisidėti prie Aplinkos ministerijos saugomų ir globojamų žuvų rūšių (margųjų upėtakių ir europinių kiršlių) populiacijų išsaugojimo. Primename, kad europiniai kiršliai, kuriuos Jūs žvejojate Merkio ichtiologiniame draustinyje, yra Berno konvencijos saugoma rūšis.

 6. Prašome atsakingai pildyti leidimus (licencijas), kadangi nuo Jūsų pateiktų duomenų tikslumo ateityje priklausys žuvų pagavimo kvotų dydis, leidimų (licencijų) kiekis ir galimybė civilizuotai žvejoti lašišines žuvis šioje nuostabioje upėje. Tvarkingai pildydami leidimus (licencijas) ir vėliau jas grąžindami, Jūs įdėsite neįkainuojamą indėlį į Merkio upės mokslinius ichtiologinius tyrinėjimus bei išvengsite nereikalingų nemalonumų su upę prižiūrinčiais pareigūnais.

 7. Atvykus žvejoti, nestatykite savo automobilių neleistinose vietose: per arti pakrantės, ant žolės vejų. Gerbkite vandens telkinį, kuriame Jūs žvejojate! Prisiminkite, kad jeigu kelias išvažinėtas, tai dar nereiškia, kad juo galima naudotis.

 8. Saugokite ir tausokite visą Merkio upės aplinką. Nešiukšlinkite pakrančių bei pačios upės, nemėtykite nuorūkų. Sudrauskite neatsakingai besielgiančius ir teršiančius aplinką asmenis. Esant galimybei, rinkite šiukšles nuo pakrančių ir išvežkite jas.

 9. Nemėtykite paupyje nereikalingų žvejybinio valo atkarpų. Jos kelia mirtiną pavojų daugeliui vandens ir sausumos paukščių bei gyvūnų.

 10. Lašišinių žuvų neršto metu venkite braidyti upėje. Jeigu Jums visgi reikia įsibristi, prieš lipant į vandenį, atidžiai apsižiūrėkite, ar nebrisite per nerštavietes ir nebaidysite neršiančių žuvų.

 11. Pastebėjus limituotos (licencinės) žvejybos pažeidimus, prašome nedelsiant informuoti valstybinės aplinkos apsaugos tarnybas. Esant galimybei, nufotografuokite pastebėtus pažeidimus (pavyzdžiui pasinaudojus mobiliuoju telefonu) ir atsiųskite medžiagą žūklės klubui „Merkys“.

Rekomendacija parengta bendradarbiaujant su Gamtos tyrimų centro Ekologijos instituto ichtiologais.